Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o.

ul. Skarszewska 26
83-200 Starogard Gdański
tel. / fax 058 5622148

Wirtualna świeczka


« 1 2

Belcarz Ryszard Jan

Data urodzenia: 1940-04-07 Data zgonu: 2017-03-26 Świeczek: 5
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Gillasamatinow Artur

Data urodzenia: 1984-10-02 Data zgonu: 2020-05-06 Świeczek: 7
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Glaner Aniela

Data urodzenia: 1923-02-24 Data zgonu: 2005-04-06 Świeczek: 1
świeczka

Urban Irena

Data urodzenia: 1930-06-13 Data zgonu: 1999-02-05 Świeczek: 1
świeczka

Rulińska Waleria

Data urodzenia: 1931-02-23 Data zgonu: 2020-11-14 Świeczek: 1
świeczka

Winter Katarzyna Rozalia

Data urodzenia: 1965-05-18 Data zgonu: 2020-03-04 Świeczek: 23
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Mysiorska Marianna

Data urodzenia: 1920-01-21 Data zgonu: 2000-04-13 Świeczek: 3
świeczkaświeczkaświeczka

Sobecka Gertruda

Data urodzenia: 1919-07-01 Data zgonu: 1981-02-17 Świeczek: 1
świeczka

Brzeziński Grzegorz, Adam

Data urodzenia: 1955-12-23 Data zgonu: 2012-02-15 Świeczek: 6
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Jeliński Antoni

Data urodzenia: 1952-06-12 Data zgonu: 2021-04-17 Świeczek: 4
świeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Jelińska Ewa

Data urodzenia: 1954-08-30 Data zgonu: 2021-04-21 Świeczek: 5
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Golińska Zuzanna

Data urodzenia: 2011-03-18 Data zgonu: 2011-03-18 Świeczek: 2
świeczkaświeczka

Golinski Franciszek Józef

Data urodzenia: 1940-08-30 Data zgonu: 2018-07-27 Świeczek: 1
świeczka

Goliński Albin Wiktor

Data urodzenia: 1945-07-12 Data zgonu: 2017-12-11 Świeczek: 1
świeczka

Warmbier Paweł

Data urodzenia: 1911-06-29 Data zgonu: 1991-07-14 Świeczek: 4
świeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Malek Katarzyna Maria

Data urodzenia: 1967-05-05 Data zgonu: 2018-10-04 Świeczek: 3
świeczkaświeczkaświeczka

Warmbier Julianna

Data urodzenia: 1911-02-14 Data zgonu: 1998-07-09 Świeczek: 4
świeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Bonk Jerzy

Data urodzenia: 1943-04-27 Data zgonu: 2018-07-17 Świeczek: 14
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Dahm Bogusława

Data urodzenia: 1958-10-28 Data zgonu: 2000-11-13 Świeczek: 16
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Mysiorska Marianna

Data urodzenia: 1937-08-02 Data zgonu: 2020-03-04 Świeczek: 23
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka
« 1 2