Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o.

ul. Skarszewska 26
83-200 Starogard Gdański
tel. 24h/7d 609 249 823
tel. / fax 058 562 21 48

BEZPOŚREDNI KONTAKT

Wirtualna świeczka


Kędzierska Irena

Data urodzenia: 1930-04-06 Data zgonu: 2017-01-08 Świeczek: 4
świeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Pucek Jadwiga

Data urodzenia: 1940-12-02 Data zgonu: 1987-05-05 Świeczek: 1
świeczka

Szefer Iwona Małgorzata

Data urodzenia: 1967-02-23 Data zgonu: 2021-07-08 Świeczek: 1
świeczka

Pucek Alfred

Data urodzenia: 1941-05-20 Data zgonu: 2002-08-07 Świeczek: 1
świeczka

Fergon Damian

Data urodzenia: 1997-02-28 Data zgonu: 2021-05-06 Świeczek: 1
świeczka

Jedwabska Izabela

Data urodzenia: 1968-12-16 Data zgonu: 2014-08-17 Świeczek: 6
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Kuks Roman Rufin

Data urodzenia: 1946-01-05 Data zgonu: 2019-05-20 Świeczek: 3
świeczkaświeczkaświeczka

Cwil Zbigniew

Data urodzenia: 1953-04-30 Data zgonu: 2001-03-16 Świeczek: 10
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Cwil Robert Piotr

Data urodzenia: 1978-05-14 Data zgonu: 2017-03-14 Świeczek: 10
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Cwil Alicja

Data urodzenia: 1954-11-24 Data zgonu: 1992-04-17 Świeczek: 10
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka

Burczyk Franciszek

Data urodzenia: 1939-12-03 Data zgonu: 2021-11-05 Świeczek: 30
świeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczkaświeczka